Ανανέωση
στην πράξη!
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | LL.Μ. Εργατικού Δικαίου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν.Δ.